gallery/94745e924bfdecb8d516321649e23fdb_043_1898349762166032533_o-2

ØKONOMI

Satser sesongen 2019-20

Alle medlemmer betaler uoppfordret til bank:

Bankkonto   1310.26.72261
– Merk innbetaling :   NAVN / TK / MK

MK                     Medlems Kontingent – Sesong              Frist betaling –  15.sept
TK – Høst          Trenings Kontingent – Høst                   Frist betaling –  15.sept
TK – Vår            Trenings Kontingent – Vår                      Frist betaling –  15.jan

—————————————————————————————————————

MK  ( Medlems Kontigent )  Er samme beløp for alle medlemmer. Dette er samme beløp for alle medlemmer. Det er samme også samme beløp for medlemmer som er med i klubben «kun Vår» – eller medlemmer som er med i klubben «kun Høst».

TK  ( Trenings Kontigent ) Betales i tillegg til MK. Beløp som gjelder :

SENIOR
MK               550,-   
TK – Høst   1475,-
TK – Vår     1475,-

STUDENTER
MK               550,-
TK – Høst   1150,-
TK – Vår     1150,-

SENIOR:     uten jobb 
MK               550,-
TK – høst   1150,-
TK – vår     1150,-

U- 16-18-20   ( junior ) 
MK               550,-
TK – høst   1050,-
TK – vår     1050,-

BARN      ( under 16 år )
MK               550,-
TK – høst   1050,-
TK – vår     1050,-

MOSJON / STØTTE-MEDLEM
MK               550,-

Familie-rabatt
– Alle familiemedlemmer betaler obligatorisk MK
– Familiemedlem 1 – 1/1 TK
– Familiemedlem 2 – 1/2 TK
– Familiemedlem 3 – 1/2 TK

———————————————————————-

Satser sesongen 2019-20

Alle medlemmer betaler uoppfordret til bank:

Bankkonto   1310.26.72261
– Merk innbetaling :   NAVN / TK / MK

MK                     Medlems Kontingent – Sesong              Frist betaling –  15.sept
TK – Høst          Trenings Kontingent – Høst                   Frist betaling –  15.sept
TK – Vår            Trenings Kontingent – Vår                      Frist betaling –  15.jan

—————————————————————————————————————